Диагностика с живи данни

Диагностиката с живи данни, специализирани сервизи за BMW

Диагностика и Диагностика с Живи Данни – Каква е Разликата? А, сега де! Има ли разлика? Разбира се! Обикновената диагностика се извършва, когато автомобилът е с изключен двигател. Този тип диагностика включва свързване на диагностично оборудване към компютъра на автомобила.